Raad van State, 02-12-2009 / 200900709/1/H2


ECLIECLI:NL:RVS:2009:BK5086
Datum02-12-2009
InhoudsindicatieBij besluit van 21 oktober 2004 heeft de raad van de gemeente Schinnen (hierna: de gemeenteraad) een verzoek van [appellant] om vergoeding van planschade afgewezen.
TijdschriftartikelRaad van State, 02-12-2009, 200900709/1/H2
JB 2010/24
Gemachtigde. Deskundige, onpartijdig. Kosten, advies en rechtsbijstand. Kosten, deskundige.
TijdschriftartikelRaad van State, 02-12-2009, 200900709/1/H2
JG 10.0012
Onafhankelijkheid deskundige niet tevens gemachtigde van partij. Redelijke termijn lengte totale procedure (vijf jaar); consequenties bij overschrijding.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5046 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:747
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:2312