Raad van State, 09-12-2009 / 200900175/1/V6


ECLIECLI:NL:RVS:2009:BK5859
Datum09-12-2009
InhoudsindicatieBij besluit van 6 november 2007 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de minister) [appellant] een boete van 16.000,00 opgelegd wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
TijdschriftartikelRaad van State, 09-12-2009, 200900175/1/V6
NJB 2010, 29
In de regel wordt eerst met de in art. 19 WAV bedoelde kennisgeving van de boete jegens de beboete een handeling verricht waaraan deze de verwachting kan ontlenen dat hem een boete zal worden opgelegd. In de grote meerderheid van de gevallen zal derhalve de dag waarop deze kennisgeving wordt gedaan gelden als het tijdstip waarop de redelijke termijn, bedoeld in art. 6 lid 1 EVRM een aanvang neemt.
TijdschriftartikelRaad van State, 09-12-2009, 200900175/1/V6
Bestuurlijke boete, termijn boete-oplegging, redelijke termijn.
TijdschriftartikelRaad van State, 09-12-2009, 200900175/1/V6
ęJVĽ 2010/37
Wet arbeid vreemdelingen, bestuurlijke boete. Redelijke termijn.
TijdschriftartikelRaad van State, 09-12-2009, 200900175/1/V6
JB 2010/28
Sanctie, punitieve. Redelijke termijn, niet overschreden. Redelijke termijn, aanvang.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1258 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2394 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2388 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1301 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2831 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1140 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1262 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1261 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:3383 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1208
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:338
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:1586
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BY8310
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2650
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2649
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:4220
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:4219
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:4257
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:4256
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:3938
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:4975
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2010:BN1977
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2627
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2750
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:2826
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:1691
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:3622
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:12163
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:CA3183
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BY8666
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2010:BM9300