Raad van State, 07-04-2010 / 200806952/1/R1


ECLIECLI:NL:RVS:2010:BM0231
Meer over deze zaak:
Datum07-04-2010
InhoudsindicatieBij besluit van 3 augustus 2005, kenmerk 2005170682, heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) met toepassing van artikel 40 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) vrijstelling verleend van de bepalingen van de bestemmingsplannen "Schinveld-Oost" en "Buitengebied" van de gemeente Onderbanken teneinde in een deel van de Schinveldse bossen de volgende maatregelen te kunnen treffen: - het afzagen van bomen op een hoogte van ongeveer 1 meter boven de grond in een strook van 6 ha langs een Nederlands-Duitse grensweg; - het afzagen van een beperkt aantal te hoge bomen in de overige 14 ha; - het vervolgens uitvoeren van een hakhoutbeheersplan om te voorkomen dat de bomen te hoog worden.
TijdschriftartikelRaad van State, 07-04-2010, 200806952/1/R1
JB 2010/126
Nimby-besluit. Kappen bomen. Awacs-vliegtuigen. Zorgvuldigheid. Termijn, redelijke. Termijn, redelijke ~ overschreden.
TijdschriftartikelRaad van State, 07-04-2010, 200806952/1/R1
BR 2010, p. 677
Art. 6 EVRM; overschrijding redelijke termijn; schadevergoeding.
TijdschriftartikelRaad van State, 07-04-2010, 200806952/1/R1
StAB 2010, nr. 10-88
Nimby-vrijstelling. Nog steeds onvoldoende akoestich onderzoek verricht naar gevolgen voor leefklimaat.

(Minister VROM / Nimby-vrijstelling)
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:52 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:11 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:55 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:34
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:8607
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:4889
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:1586
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BX8360
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ7118
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:6933
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:6931
Gerelateerd ECLI:NL:RBROE:2012:BY8085
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BN6379
Gerelateerd ECLI:NL:RBMID:2011:BU5578
Gerelateerd ECLI:NL:RBMID:2011:BU5576