Raad van State, 14-06-2010 / 201003929/1/M1


ECLIECLI:NL:RVS:2010:BM8781
Datum14-06-2010
InhoudsindicatieBij besluit van 5 maart 2010 heeft het college met toepassing van artikel 18.12, eerste lid, van de Wet milieubeheer de bij besluit van 15 september 1992 krachtens de Hinderwet en bij besluit van 1 november 1994 krachtens de Wet milieubeheer verleende vergunningen voor een herstelinrichting voor motorvoertuigen en een tankstation op het adres Klaphekweg 30 te Ede ingetrokken, voor zover deze vergunningen betrekking hebben op de opslag en aflevering van LPG.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:744
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:921