Raad van State, 09-03-2011 / 201001809/1/R2


ECLIECLI:NL:RVS:2011:BP7179
Meer over deze zaak:
Datum09-03-2011
InhoudsindicatieBij besluit van 26 november 2009, kenmerk 2009-638, heeft de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug het bestemmingsplan "Manger Cats 2009" vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.
TijdschriftartikelRaad van State, 09-03-2011, 201001809/1/R2
Journaal Bodem 2011/73
Bodemverontreiniging staat vernieuwing sportvelden en woningbouw niet in de weg.
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:5930