Raad van State, 14-03-2012 / 201104160/1/A3


ECLIECLI:NL:RVS:2012:BV8810
Meer over deze zaak:
Datum14-03-2012
InhoudsindicatieBij besluit van 2 september 2009 heeft de minister [wederpartij] een boete opgelegd van 6.700,00 wegens overtreding van artikel 18b, tweede lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (hierna: Wmm).
TijdschriftartikelRaad van State, 14-03-2012, 201104160/1/A3
NJB 2012, 923
Bestuurlijke boete wegens overtreding Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Rechter dient zonder terughoudendheid te toetsen of boete evenredig is. Oplegging maximale boete in dit geval onevenredig.
TijdschriftartikelRaad van State, 14-03-2012, 201104160/1/A3
AB 2012/98
Bestuurlijke boete. Evenredigheid boete. Bij ongedifferentieerd beleid moet per geval indringend worden beoordeeld of toepassing daarvan leidt tot een evenredige boete.
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:2451
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2014:1661
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ6641
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2013:6326
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2012:BX0939
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:3010
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:6056
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:5176
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2014:984
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:8378