Raad van State, 13-06-2012 / 201107476/1/A3


ECLIECLI:NL:RVS:2012:BW8200
Meer over deze zaak:
Datum13-06-2012
InhoudsindicatieBij brief van 17 december 2009 heeft het dagelijks bestuur [appellant] e.a. te kennen gegeven dat het het bevoegde gezag is en niet langer het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland en dat voor het innemen van een ligplaats aan de Diemerzeedijk een ligplaatsvergunning is vereist. Daarbij heeft het voorts te kennen gegeven geen ligplaatsvergunning te zullen verlenen, maar het innemen van een ligplaats zonder vergunning tijdelijk onder voorwaarden te zullen gedogen.
TijdschriftartikelRaad van State, 13-06-2012, 201107476/1/A3
JG 12.0052
Het jarenlang gedogen van een woonboot is geen bijzondere omstandigheid om de weigering om voor een langere periode te gedogen, als een besluit aan te merken.
TijdschriftartikelRaad van State, 13-06-2012, 201107476/1/A3 (met noot)
J. Heijsman
PB 2012/6, 14
(Gedoog)besluit.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1356 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:1403