Raad van State, 16-04-2014 / 201305038/1/A3


ECLIECLI:NL:RVS:2014:1311
Datum16-04-2014
InhoudsindicatieBij brief van 20 augustus 2012 heeft de minister een verzoek van [verzoeker] om documenten over een hem verweten verkeersovertreding toegewezen en een zaaksoverzicht aan hem verstrekt. Daarbij heeft de minister meegedeeld dat het verzoek ter verdere behandeling is doorgezonden voor zover de gevraagde documenten niet in het bezit zijn van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (hierna: de CVOM).
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2013:CA3249 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2013:CA3249 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:5798
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:5707
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:6054
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:8982
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:6478
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:5709
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:5703
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:5700
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:2527
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:11610
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:8759
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2014:3082