Raad van State, 04-06-2014 / 201303708/1/A2


ECLIECLI:NL:RVS:2014:2009
Datum04-06-2014
InhoudsindicatieBij besluit van 9 mei 2011 heeft het college aan [belanghebbende A] en [belanghebbende B] (hierna: gezamenlijk en in enkelvoud: [belanghebbende]) een tegemoetkoming in planschade van 25.000, te vermeerderen met de wettelijke rente, toegekend.
TijdschriftartikelRaad van State 04-06-2014
StAB 2014/86
Beoordeling normale maatschappelijke risico.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2582 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2620 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1439 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1200 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1935
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:3707
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:898
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:12964