Raad van State, 20-08-2014 / 201306541/1/A3


ECLIECLI:NL:RVS:2014:3106
Datum20-08-2014
InhoudsindicatieBij brief van 2 april 2012 heeft [wederpartij] het college meegedeeld dat het hem een dwangsom verschuldigd is, omdat het niet tijdig op het door hem gemaakte bezwaar in een procedure op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) heeft beslist. Daarbij heeft hij tevens verzocht om op grond van de Wob de verzendadministratie van alle door het college in die procedure verzonden en ontvangen correspondentie en de geluidsopname van de hoorzitting in bezwaar openbaar te maken.
TijdschriftartikelRaad van State 20-08-2014
JB 2014/185
Niet tijdig beslissen. Duiding verzoek. Openbaarmaking.
TijdschriftartikelRaad van State 20-08-2014 (met noot)
L.J. Wildeboer
JIN 2014/229
Niet tijdig beslissen, Duiding verzoek, Openbaarmaking
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:14195
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:4308
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:3015
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:8982
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:7749
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:7455