Raad van State, 29-10-2014 / 201307452/1/A1


ECLIECLI:NL:RVS:2014:3885
Datum29-10-2014
InhoudsindicatieBij besluit van 31 mei 2012 heeft het college het verzoek van [appellant sub 2] om handhavend op te treden tegen bouwen in strijd met de verleende vrijstelling en bouwvergunning op het perceel [locatie a] te [plaats] (hierna: het perceel), afgewezen.
Recht.nl artikelGemeente mag afwijking van bouwvergunning gedogen (06-11-2014)
In een uitspraak van december 2010 overwoog de Raad van State dat van handhaving (pas) mag worden afgezien bij incidentele overtredingen en overtredingen van geringe aard en ernst. Daarmee werd afgeweken van een eerder geformuleerde lijn in een uitspraak van februari 2008, waarin werd bepaald dat ook handhaving bij ernstigere overtredingen dermate onevenredig kan zijn met de daarmee te dienen belangen, dat van handhaving moet worden afgezien. In de onderstaande uitspraak pakt de Afdeling weer terug naar die uitspraak.
> Handhaving niet alleen onevenredig bij overtredingen van geringe aard en ernst (Jaap IJdema, Adriaanse Van der Weel Advocaten)
> Gemeente mag afwijking van de bouwvergunning gedogen (Steven van Hengel, Asselbergs & Klinkhamer Advocaten)
TijdschriftartikelRaad van State 29-10-2014
JOM 2014/1129
Afwijzing verzoek om handhavend optreden tegen bouwen in strijd met verleende vrijstelling en bouwvergunning.
TijdschriftartikelRaad van State 29-10-2014
NJB 2014/2223
Ook buiten het geval van een overtreding van geringe aard en ernst kan ook in andere omstandigheden handhavend optreden in verhouding tot de daarmee te dienen belangen zodanig onevenredig zijn dat daarvan in die concrete situatie behoort te worden afgezien.
TijdschriftartikelRaad van State 29-10-2014 (met noot)
C.N.J. Kortmann
AB 2015/111
Weigering handhavend op te treden. Ook buiten het geval van een overtreding van geringe aard en ernst kan handhavend optreden in verhouding tot de daarmee te dienen belangen zodanig onevenredig zijn dat daarvan in die concrete situatie behoort te worden afgezien.
TijdschriftartikelRaad van State 29-10-2014 (met noot)
T. Lam
StAB 2015/17
Overtreding niet van geringe aard en ernst. Afzien van handhaving.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1719 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:218
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:7079
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2014:11107
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1724
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:5996
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:4471
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:289