Raad van State, 24-12-2014 / 201405399/1/V6


ECLIECLI:NL:RVS:2014:4707
Datum24-12-2014
InhoudsindicatieBij besluit van 26 februari 2013 heeft de minister de vennootschap een boete opgelegd van 24.000,00 wegens drie overtredingen van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
TijdschriftartikelRaad van State 24-12-2014 (met noot)
P.J. Krop
JV 2015/61
Wet arbeid vreemdelingen, bestuurlijke boete, Cautie, Evenredigheidsbeginsel.
TijdschriftartikelRaad van State 24-12-2014 (met noot)
O.J.D.M.L. Jansen
AB 2015/190
Wav-boete. Boetematiging. Omvang onderneming als boeteverlagende omstandigheid. Financiële omstandigheden. Zwijgrecht. Cautie.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2500 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2501 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:404
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2650
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2649
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1242
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1148
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:2766
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:7075
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:3223