Raad van State, 01-07-2015 / 201407170/1/A2


ECLIECLI:NL:RVS:2015:2071
Meer over deze zaak:
Datum01-07-2015
InhoudsindicatieBij besluit van 9 oktober 2012 heeft het college aan [appellant] een tegemoetkoming in planschade toegekend van 17.200,00.
Recht.nl artikelAfdeling over drempel van 5% bij normaal maatschappelijk risico (09-07-2015)
Op 1 juli 2015 heeft de Afdeling een uitspraak gewezen over het normaal maatschappelijk risico, meer specifiek over het hanteren van een drempel van 5%. Het college had een tegemoetkoming in planschade toegekend voor de waardedaling van de woning van appellant als gevolg van woningbouw op een inbreidingslocatie. In hoger beroep betoogde appellant dat een drempel van 5% te hoog is.
> Afdeling over drempel van 5% bij normaal maatschappelijk risico (Karin Haan, Pels Rijcken)
Recht.nl artikelPlanschade: drempel maatschappelijk risico bij inbreidingslocatie (23-09-2015)
In het geval van een verzoek om tegemoetkoming in planschade bij een inbreidingslocatie kan er reden zijn om een hogere drempel aan te nemen (dan de drempel van 2 procent) voor het berekenen van de schade die tot het normaal maatschappelijk risico behoort. Een 'inbreiding' betekent dat er nieuwbouw wordt neergezet tussen bestaande bouw, of op een kleine bouwlocatie aan de rand van een gemeente.
> Planschade: drempel maatschappelijk risico bij inbreidingslocatie (Bob van de Boom, Wieringa Advocaten)
TijdschriftartikelRaad van State 01-07-2015
JOM 2015/570
Toekenning tegemoetkoming in planschade.
TijdschriftartikelRaad van State 01-07-2015
TBR 2015/132
Normaal maatschappelijk risico Mook en Middelaar
TijdschriftartikelRaad van State 01-07-2015 (met noot)
I.P.A. van Heijst
BR 2015/83
Planschade die behoort tot het normaal maatschappelijk risico moet redelijkerwijs ten laste van de aanvrager blijven. De drempel van 2% die in artikel 6.2 lid 2 Wro is neergelegd is een minimum forfait, dat geldt voor alle gevallen waarin is verzocht om vergoeding van indirecte planschade in de vorm van waardevermindering, ongeacht de vraag of de schadeveroorzakende planologische maatregel als normale maatschappelijke ontwikkeling kan worden aangemerkt. In dit geval zijn er voldoende redenen om een drempel van 5% te hanteren. (Mook en Middelaar)
TijdschriftartikelRaad van State 01-07-2015
StAB 2015/119
Drempel normaal maatschappelijk risico van 5% toegelicht
TijdschriftartikelRaad van State 01-07-2015 (met noot)
M.K.G. Tjepkema, G.M. van den Broek
AB 2016/214
In een zaak als deze, waarin de vraag voorligt in hoeverre de waardevermindering van een woning als gevolg van woningbouw op een inbreidingslocatie voor vergoeding in aanmerking komt, kan een drempel van 5% van de waarde van de woning voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis worden gehanteerd.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2582 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1653 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2543 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:253
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:7930
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:1786
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:4591
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:4588
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2487
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:7452
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:5278
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:7493
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:7170
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3024
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:849
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:2015
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:6409
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:3608
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:1395
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:1822
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:6197
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:3803
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:3707
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:4285
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:6907
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:6526
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:8990
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:2680