Raad van State, 26-11-2015 / 201500577/1/V1


ECLIECLI:NL:RVS:2015:3415
Datum26-11-2015
InhoudsindicatieBij brief van 13 mei 2014 heeft de staatssecretaris gereageerd op een verzoek van de vreemdeling om hem onderdak te bieden dan wel leefgeld te verstrekken.
TijdschriftartikelRaad van State 26-11-2015
JV 2016/17
Opvang, Illegalen, ongedocumenteerden, Procesbelang, Bevoegdheid, rechtsprekende instantie, Vertrekplicht, Vrijheidsbeperking, Privťleven, Onmenselijke behandeling.
TijdschriftartikelRaad van State 26-11-2015 (met noot)
C.W.C.A. Bruggeman
AB 2016/40
Met de opvang in een VBL wordt voldaan aan de Ďpositieveí verplichtingen van art. 3 en 8 EVRM. Bij psychische nood dient de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ad hoc een oplossing te treffen.
TijdschriftartikelRaad van State 26-11-2015
BA 2016/8
Uitgeprocedeerde asielzoekers (I); bed-bad-broodvoorziening, voorwaarde medewerking aan uitzetting
TijdschriftartikelBed-bad-brood: Vrijheidsbeperking niet in strijd met verplichting om opvang te bieden?
P. Minderhoud, K. Zwaan
Gst. 2016/165
Op 26 november 2015 hebben de Centrale Raad van Beroep en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een zorgvuldig georkestreerde samenwerking vier uitspraken gedaan waaruit blijkt dat de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen in een Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL), waarbij de voorwaarde van meewerken aan uitzetting wordt gesteld, een afdoende vorm van opvang is.1 De gemeente mag derhalve opvang aan uitgeprocedeerde vreemdelingen weigeren en hen voor onderdak verwijzen naar een VBL. De Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie mag bij het bieden van onderdak (Ďbed, bad en broodí) eisen dat een vreemdeling meewerkt aan zijn vertrek uit Nederland (het Ďmeewerkcriteriumí). Dat is alleen anders in geval van bijzondere omstandigheden. Dit artikel plaatst kanttekeningen bij de houdbaarheid van deze uitspraken, zowel in het licht van internationale verplichtingen als in het licht van de praktische uitvoerbaarheid. Daarnaast vindt een overzicht plaats van de nadere uitwerking van deze uitspraken in de meest recente jurisprudentie, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de invulling van het begrip Ďmeewerkcriteriumí. Tot slot komt de vraag naar de ruimte voor gemeentelijke opvang aan de orde.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3803 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3834 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:622 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1783 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3022 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1782 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:3281 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:14406 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2286 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1061
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1060
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:781
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:6607
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:972
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1902
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:860
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:942
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:839
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4093
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:1752
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:1750
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:5087
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:4448
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:2333
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:6344
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:6343
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:16336
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:9535
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:6960
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:3021
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2292
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:3228
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1193
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:835
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:631
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:627
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:626
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:625
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2431
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2430
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:818
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:16696
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:16695
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:16554
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:3309
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:2462
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:2460
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:2450
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:2449
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:2358
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:2356
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:2350
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:2348
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:2334
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:2332
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:2032
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:1815
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:1103
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1483
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1298