Raad van State, 04-03-2015 / 201408000/1/V6


ECLIECLI:NL:RVS:2015:665
Datum04-03-2015
InhoudsindicatieBij afzonderlijke besluiten van 11 juli 2013 heeft de minister de vennootschap en [appellant sub 2] een boete opgelegd van 88.000,00, onderscheidenlijk 44.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
TijdschriftartikelRaad van State 04-03-2015 (met noot)
O.J.D.M.L. Jansen
AB 2016/278
Wav-boete. Ne bis in idem. Boetematiging. FinanciŽle omstandigheden. Redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:4975
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2500 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2501 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3494
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:4975
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3495