Raad van State, 18-03-2015 / 201405179/1/A1


ECLIECLI:NL:RVS:2015:826
Datum18-03-2015
InhoudsindicatieBij besluit van 12 april 2012 heeft het college aan [vergunninghoudster] omgevingsvergunning verleend voor het legaliseren van een hekwerk op het perceel [locatie] te Beegden (hierna: het perceel).
Recht.nl artikelVoorschriften voor omgevingsvergunning bij binnenplanse afwijkingsbevoegdheid (25-03-2015)
In hoeverre is het een College toegestaan om bij een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid voorschriften te verbinden aan de omgevingsvergunning ter bescherming van het woon- en leefklimaat van derden? In de onderstaande uitspraak beantwoordt de Raad van State de vraag of beplantingsvoorschriften mogen worden verbonden aan een omgevingsvergunning.
> Groenblijvend hek toegestaan voorschrift bij binnenplanse afwijkingsbevoegdheid (Schenkeveld Advocaten)
> Beplantingsvoorschrift in omgevingsvergunning is geoorloofd (Claudia Koenen, Wieringa Advocaten)
TijdschriftartikelRaad van State 18-03-2015 (met noot)
F.C.S. Warendorf
M en R 2015/135
Beplantingsvoorschrift mogelijk bij omgevingsvergunning binnenplanse afwijking
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:1600