Raad van State, 05-10-2016 / 201508015/1/A1


ECLIECLI:NL:RVS:2016:2636
Datum05-10-2016
InhoudsindicatieBij besluiten van 1 december 2014 heeft het college een last onder dwangsom opgelegd ten aanzien van zonder de daartoe benodigde omgevingsvergunning het bouwen en verbouwen van de woningen gelegen op het perceel kadastraal bekend gemeente Hoensbroek, sectie A, nummer 5894, plaatselijk bekend als [locatie 1] tot en met [locatie 2] en [locatie 3] te Hoensbroek, alsmede een last onder dwangsom ten aanzien van het gebruik van voornoemde woningen.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:2004 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:7830
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:7830