Raad van State, 23-11-2016 / 201502095/1/A3


ECLIECLI:NL:RVS:2016:3131
Datum23-11-2016
InhoudsindicatieBij besluit van 18 december 2012 heeft het college een verzoek van [appellante] om wijziging van de van haar in de gemeentelijke basisadministratie (hierna: GBA; thans: basisregistratie personen (BRP)) geregistreerde persoonsgegevens afgewezen.
Recht.nl artikelEinde ne bis-beoordelingskader in alle zaken bij Afdeling bestuursrechtspraak (23-11-2016)
De Raad van State heeft bepaald dat het ne bis-beoordelingskader bij besluiten op herhaalde aanvragen niet langer moet worden toegepast. Anders dan voorheen toetst de bestuursrechter niet meer uit zichzelf of er nieuwe feiten of veranderde omstandigheden naar voren zijn gebracht, maar neemt zij het besluit van het bestuursorgaan als uitgangspunt. Dat was in vreemdelingenzaken reeds het geval.
> Einde ne bis-beoordelingskader in alle zaken bij Afdeling bestuursrechtspraak (Raad van State)
> Meer over dit onderwerp (Recht.nl)
> Afdeling wijzigt beoordelingskader bij besluiten op herhaalde aanvragen (Chantal van Mil, Kienhuis Hoving)
> Afdeling verlaat ne bis-beoordelingskader (Mathilde de Boer en Hans Besselink, Pels Rijcken)
> Afdeling gaat om: niet langer het ne bis in idem-beoordelingskader bij een besluit op herhaalde aanvraag (Stibbeblog.nl)
> Afdeling stapt af van ne bis-beoordelingskader bij herhaalde aanvragen (Nysingh Advocaten-Notarissen)
> Exit ne bis in idem (Rutger Boogers, Robert Wannink, Bogaerts & Groenen)
Recht.nl artikelWijziging toetsing herhaalde aanvragen en verzoeken om terug te komen van besluiten (21-12-2016)
De Centrale Raad van Beroep onderschrijft de gewijzigde rechtspraak van de Raad van State over de toetsing van besluiten op een herhaalde aanvraag of een verzoek om terug te komen van een besluit door de bestuursrechter.
Uitgangspunt is dat een bestuursorgaan bevoegd is om een herhaalde aanvraag inhoudelijk te behandelen en daarbij het oorspronkelijke besluit in volle omvang te heroverwegen, zelfs als er geen sprake is van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden. Het bestuursorgaan kan er ook voor kiezen om de herhaalde aanvraag af te wijzen onder verwijzing naar zijn eerdere afwijzende besluit.
> Wijziging toetsing besluiten op herhaalde aanvragen en verzoeken om terug te komen van besluiten (Rechtspraak.nl)
> Zie ook: Afdeling stapt af van ne bis-beoordelingskader bij herhaalde aanvragen (Nysingh Advocaten-Notarissen)
Recht.nl artikelDe bestuursrechter en besluiten na herhaalde aanvraag: exit ne bis in idem (14-06-2017)
Onlangs heeft de Raad van State in baanbrekende jurisprudentie het ne bis in idem-beoordelingskader losgelaten bij een besluit op herhaalde aanvraag. Deze bijdrage bespreekt de achtergronden van de ne bis in idem-regeling, de voorheen geldende rechtspraak, de gewijzigde rechtspraak en de belangrijkste gevolgen voor de praktijk.
> Exit ne bis in idem (R. Wannink en R. Boogers, Bogaerts & Groenen)
Recht.nl artikelCBb sluit zich aan bij jurisprudentie over herhaalde aanvragen (19-06-2017)
Eind 2016 wijzigden de Raad van State en de CRvB hun koers ten aanzien van herhaalde aanvragen. In deze nieuwe lijn stappen beide rechtscolleges af van het zogeheten ne bis-beoordelingskader. Met de onderstaande uitspraak sluit het College van Beroep voor het bedrijfsleven zich hierbij aan. Ook bij het CBb vervalt daarmee de ambtshalve beoordeling of sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden.
> CBb sluit zich aan bij jurisprudentie over herhaalde aanvragen (Nysingh Advocaten-Notarissen)
TijdschriftartikelRaad van State 23-11-2016
NJB 2016/2241
Afdeling wijzigt haar rechtspraak over herhaalde aanvragen en verzoeken om terug te komen van besluiten.
TijdschriftartikelRaad van State 23-11-2016 (met noot)
M. Claessens, N. Jak
JG 2016/65
Nieuwe lijn Afdeling artikel 4:6 Awb, Herhaalde aanvraag en rechtsbescherming.
TijdschriftartikelRaad van State 23-11-2016
JOM 2016/1190
Wijziging ne bis in idem-rechtspraak ABRvS bij besluiten op herhaalde aanvragen.
TijdschriftartikelRaad van State 23-11-2016
BA 2017/2
Wijziging van ne bis in idem-jurisprudentie over herhaalde aanvragen en verzoeken om terug te komen op rechtens onaantastbaar besluit
TijdschriftartikelRaad van State 23-11-2016 (met noot)
L.J.M. Timmermans
JB 2017/7
Wijziging geregistreerde persoonsgegevens, Herhaalde aanvraag, Verzoek om terug te komen op besluit, Toetsingskader, Wijziging ne bis in idem-rechtspraak, Onmiddellijke werking.
TijdschriftartikelRaad van State 23-11-2016 (met noot)
H.E. BrŲring
AB 2017/101
Ne bis in idem. Wijziging rechtspraak over herhaalde aanvragen en verzoeken om terug te komen van besluiten.
TijdschriftartikelRaad van State 23-11-2016
USZ 2017/91
Herhaalde aanvraag, Verzoek om terug te komen op besluit, Toetsingskader, Wijziging ne bis in idem-rechtspraak, Onmiddellijke werking.
TijdschriftartikelRaad van State 23-11-2016 (met noot)
L.J.M. Timmermans
JIN 2017/65
Wijziging geregistreerde persoonsgegevens, Herhaalde aanvraag, Verzoek om terug te komen op besluit, Toetsingskader, Wijziging ne bis in idem-rechtspraak, Onmiddellijke werking
TijdschriftartikelArtikel 4:6 Awb en ne bis- jurisprudentie: over de consequenties voor het bestuur
T. Groot
JB Plus 2017, afl. 2, nr. 1
Met de uitspraak van 23 november 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak het ne bis-beoordelingskader Afdelingsbreed verlaten. Dit in navolging van de uitspraak van 22 juni 2016. Als gevolg van deze koerswijziging beziet de Afdeling bestuursrechtspraak niet langer ambtshalve of nova ten grondslag zijn gelegd aan een herhaalde aanvraag of een verzoek om terug te komen van een (ambtshalve genomen) besluit. In plaats daarvan toetst zij het besluit overeenkomstig artikel 8:69, lid 1, Awb aan de hand van de daartegen aangevoerde beroepsgronden. Deze bijdrage beziet de consequenties van de 4:6 Awb-koerswijziging in rechterlijke toetsing voor het bestuur.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1759 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4872 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1152 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2017:190 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:3387 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3291 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:363 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2870 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2178 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:881 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2799 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1507 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1436 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:674
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:839
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2798
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:619
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:288
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2017:244
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:3261
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:4250
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2324
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1707
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:2388
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:859
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:595
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:365
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:364
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2018:146
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3341
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1779
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1632
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1382
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:679
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:59
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:181
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1899
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1818
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1014
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:862
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:853
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:852
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:851
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:2748
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:3952
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:4431
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2076
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2059
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:472
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2019:186
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2019:185
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2019:21
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2019:20
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2019:19
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3825
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3808
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3203
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3109
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1964
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1033
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:941
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:693
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:681
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:580
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:345
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:517
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:6434
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:6402
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:2878
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:4621
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:3278
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:14984
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:12038
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:5904
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:4850
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:4570
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3958
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:2877
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:505
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2018:16
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3816
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3678
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3395
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3045
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2032
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:435
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:102
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3365
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3218
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3030
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2358
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2177
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2100
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2021
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1687
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1578
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1499
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1388
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:910
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:901
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:900
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:647
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:528
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:527
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:385
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:250
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:5653
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:1221
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:11565
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:5535
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:1039
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:2923
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:9218
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4159
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3000
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2473
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2233
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2218
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2012
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1907
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:16712