Raad van State, 12-04-2017 / 201603427/2/V6 en 201603422/2/V6


ECLIECLI:NL:RVS:2017:1034
Datum12-04-2017
InhoudsindicatieCONCLUSIE: Op woensdag 12 april 2017 neemt staatsraad advocaat-generaal Keus een conclusie over bewijsvergaering in boetezaken. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de staatsraad advocaat-generaal in november 2016 gevraagd te onderzoeken welke waarborgen bij het vergaren van bewijs in boetezaken in acht moeten worden genomen. Daarbij heeft hij in het bijzonder aandacht gevraagd voor de waarborgen die zouden moeten gelden bij het afleggen van verklaringen bij de toezichthouder, en hoe moet worden omgegaan met verklaringen die pas later in de procedure worden overgelegd door degene die is beboet. Daarnaast is de staatsraad advocaat-generaal gevraagd onderzoek te doen naar de "toelaatbaarheid van en grenzen aan bewijsvergaring" in een later stadium van de procedure door het bestuursorgaan dat de boete heeft opgelegd.De conclusie wordt uitgebracht in twee zaken over boetes die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) heeft opgelegd aan een bedrijf uit RoemeniŽ en aan een Nederlandse scheepswerf. Het gaat in beide gevallen om een boete van 792.000. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft beide zaken op 16 februari jl. op zitting behandeld.
Recht.nl artikelNieuwe bewijsregels in het bestuurlijke boeterecht? (12-04-2017)
Als een toezichthouder iemand verhoort met het oog op een aan hem op te leggen sanctie, zal die persoon een cautie gegeven moeten worden. Voor personen die als getuige worden gehoord, geldt dat niet. Verder moeten afwijkende verklaringen die een beboete persoon in de loop van de procedure overlegt, in aanmerking genomen worden en mag een bestuursorgaan ook na afronding van het onderzoek nog bewijs verzamelen.
> Conclusie staatsraad advocaat-generaal over bewijsvergaring in boetezaken (Rechtspraak.nl)
> Conclusie A-G biedt duidelijkheid over het bewijsrecht in boetezaken (Edward Brans en Julian Kramer, Blog Omgevingsrecht)
> Zie ook: De cautie in het bestuursrecht (Recht.nl, 23/04/2015)
> De tolk en de cautie in bestuursrechtelijke boeteprocedures (Simone Grasboer, Schenkeveld)
> De belangrijkste bevindingen van de conclusie van Advocaat-Generaal Keus op een rij (Christien Saris, Stibbe)
Recht.nl artikelOnrechtmatig verkregen bewijsmateriaal in het bestuursrecht (16-08-2019)
Bestuursorganen kunnen gebruik maken van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal, tenzij dat op een wijze is verkregen die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat dit onder alle omstandigheden onrechtmatig is. In dit artikel wordt bezien hoe het leerstuk van bewijsuitsluiting in het bestuursrecht invulling krijgt door mensenrechtenbescherming en verandering ondergaat door gedigitaliseerd en geprivatiseerd toezichtonderzoek.
> Onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal in het bestuursrecht (Ymre Schuurmans, Leidenuniv.nl)
TijdschriftartikelRaad van State 12-04-2017
JOM 2017/392
Conclusie staatsraad advocaat-generaal in bewijsvergaring in boetezaken.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1496 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY5321 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ3640 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BM6673 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB2314 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2451 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL7709 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV9648 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AZ1819 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY5706 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM4412 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BW8183 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:4034 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2011:BQ9556 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ2481 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2523 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2607 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:108 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:756 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:3632 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:2494 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BR1401 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH5768 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1446 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM4127 ★★★
Gerelateerd ECLI:CE:ECHR:2008:1127JUD003639102 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2006:AW7337 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:3471 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2014:438 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR4120 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:843 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:5119 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3288 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2015:198 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:3218 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BW2561 ★★
Gerelateerd ECLI:CE:ECHR:2012:0405JUD001166304 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK6142 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BC6444 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2913
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:996
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:107
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3806
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BW1554
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BT8604
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BR5190
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BQ4956
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BK9293
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2010:BL5674
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BK6766
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4707
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:3968
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:4538
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2014:5957
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:89
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ4068
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BY9147
Gerelateerd ECLI:NL:RBALM:2012:BY1625
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP6855
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BK3681
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BA3407
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AU9497
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1818 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1152 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2115 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1819 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1542 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1000
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2017:130
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:4108
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:1779
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:1673
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:3829
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:969
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3040
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3186