Raad van State, 18-04-2018 / 201700743/1/V6


ECLIECLI:NL:RVS:2018:1301
Datum18-04-2018
InhoudsindicatieBij besluit van 21 oktober 2015 heeft de minister [appellant] een boete opgelegd van 4.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav) en een boete van 8.000,00 wegens overtreding van artikel 15a, eerste, tweede en derde lid, van de Wav, in totaal 12.000,00.
TijdschriftartikelRaad van State 18-04-2018
JV 2018/97
Wet arbeid vreemdelingen, Bestuurlijke boete, Eerlijk proces, Identificatieplicht.
TijdschriftartikelRaad van State 18-04-2018
NJB 2018/1003
Wet arbeid vreemdelingen
TijdschriftartikelRaad van State 18-04-2018 (met noot)
R. Stijnen
AB 2019/173
Boete wegens overtreding Wet arbeid vreemdelingen
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BK5859 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BA0664 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:6898
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1729 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:6056
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3599
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1731
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1730
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:5181