Raad van State, 03-10-2018 / 201709848/1/A1


ECLIECLI:NL:RVS:2018:3212
Datum03-10-2018
InhoudsindicatieBij besluit van 23 december 2016 heeft het college de aanvraag van [appellant] om een omgevingsvergunning eerste fase (milieu) voor het oprichten van een gespeende biggen- en vleesvarkensstal en een zeugenstal alsmede haar aanvraag om omgevingsvergunning tweede fase (bouwen en handelen in strijd met het bestemmingsplan) voor het oprichten van een gespeende biggen- en vleesvarkensstal en een zeugenstal buiten behandeling gelaten.
Recht.nl artikelFaseringsregeling Wabo: tweede fase niet buiten behandeling als eerste fase onvolledig is (11-10-2018)
De Wabo biedt de mogelijkheid om voor een project bestaande uit meerdere vergunningplichtige activiteiten een omgevingsvergunning in twee fasen te verlenen. Wanneer de vergunningaanvraag voor de eerste fase niet volledig blijkt te zijn en daardoor buiten behandeling wordt gesteld, mag een bestuursorgaan niet zonder meer ook de vergunningaanvraag voor de tweede fase buiten behandeling stellen.
> Faseringsregeling Wabo: gemeente mag aanvraag tweede fase niet buiten behandeling stellen omdat aanvraag eerste fase onvolledig is (Francine van Vlijmen, Feltz.nl)
> Gefaseerde aanvraag bij onlosmakelijke activiteiten: een gebrek in de eerste fase heeft niet automatisch gevolgen voor de tweede fase (Laura van der Meulen en Marije van Mannekes, Blogomgevingsrecht.nl)