Raad van State, 23-01-2019 / 201801677/1/A1


ECLIECLI:NL:RVS:2019:169
Datum23-01-2019
InhoudsindicatieBij besluit van 1 oktober 2015 heeft het algemeen bestuur Wilvri Coffee-shops onder aanzegging van bestuursdwang gelast het uithangbord aan het pand op het perceel Oudezijds Voorburgwal 132 te Amsterdam te verwijderen en verwijderd te houden. Bij dat besluit heeft het Wilvri Coffee-shops onder oplegging van een dwangsom tevens gelast het rolluik aan de gevel van het pand op het perceel te verwijderen en verwijderd te houden. Bij besluit van 1 oktober 2015 heeft het algemeen bestuur The New Bulldog onder aanzegging van bestuursdwang gelast het reclamebord aan het pand op het perceel Oudezijds Voorburgwal 206 te Amsterdam te verwijderen en verwijderd te houden en ervoor zorg te dragen dat er weer glas in het bovenlicht boven de deur in het pand op het perceel zit. Bij besluit van 5 oktober 2015 heeft het algemeen bestuur The Bulldog Hotel onder aanzegging van bestuursdwang gelast de platte reclame tussen de tweede en derde verdieping van het pand op het perceel Oudezijds Voorburgwal 220 te Amsterdam te verwijderen en verwijderd te houden. Bij dat besluit is The Bulldog Hotel onder oplegging van een dwangsom tevens gelast ervoor zorg te dragen dat de elektrische installatie voldoet aan de voorschriften, zoals beschreven in bijlage 2 van het besluit en dat het onderhoudsbewijs van de gasgestookte stookinstallatie aanwezig is. Bij besluit van 5 oktober 2015 heeft het algemeen bestuur The Bulldog onder aanzegging van bestuursdwang gelast de reclame tussen de tweede en derde verdieping van het pand op het perceel Oudezijds Voorburgwal 218 te Amsterdam te verwijderen en verwijderd te houden.
Recht.nl artikelUithangborden, reclameborden en airco-units aan Rijksmonumenten: vergunningvereisten (17-04-2019)
Deze uitspraak van de Raad van State maakt nog eens duidelijk welke vergunningvereisten gelden en op welke manier die mogen worden gehandhaafd, wanneer op monumenten objecten als reclame-uitingen en technische voorzieningen zijn aangebracht, zonder dat daarvoor een vergunning is verleend.
> Bouwwerken aangebracht op Amsterdamse rijksmonumenten. Hoe zit het ook alweer met de handhaving? (Myrthe Nielen en Marije van Mannekes, Blogomgevingsrecht.nl)
TijdschriftartikelRaad van State 23-01-2019
NJB 2019/330
Uithangbord coffeeshop verwijderen en verwijderd houden
TijdschriftartikelRaad van State 23-01-2019
JOM 2019/317
Handhavingsbevoegdheid, Rijksmonument.
TijdschriftartikelRaad van State 23-01-2019 (met noot)
R.D. van Oevelen
JG 2019/25
Omgevingsrecht, Handhaving, Vertrouwensbeginsel, Onderzoeksplicht overheid, Onzorgvuldige voorbereiding, Behoorlijke belangenafweging.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:1247 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2006:AY4229 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1686
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BC2543
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BN0451
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:3590