Centrale Raad van Beroep, 24-08-2005 / 05-4780 NABW-VV


ECLIECLI:NL:CRVB:2005:AU1827
Datum24-08-2005
InhoudsindicatieVerzoek tot treffen voorlopige voorziening. Hetgeen door verzoeker is aangevoerd levert geen grond op om te oordelen dat er van de zijde van verzoeker sprake is van een spoedeisend belang bij het treffen van de gevraagde voorziening.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AO0764 ★★★★★