Centrale Raad van Beroep, 18-11-2008 / 07-4855 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2008:BG5297
Datum18-11-2008
InhoudsindicatieIntrekking bijstandsuitkering i.v.m. bezit eigen woning. Als gevolg van schending van de inlichtingenverplichting kan de waarde van de eigen woning niet met zekerheid worden bepaald, zodat evenmin is vast te stellen of betrokkene ten tijde in geding de beschikking had over middelen om te voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan. Vordering periode vanaf de datum met ingang waarvan de bijstand is ingetrokken tot en met de datum van het primaire intrekkingsbesluit.