Centrale Raad van Beroep, 26-02-2009 / 07-5571 WAJONG


ECLIECLI:NL:CRVB:2009:BH4234
Datum26-02-2009
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek om herziening. De Raad acht noch in het verzoekschrift en de bijlagen daarbij, noch in de nadien ingezonden stukken enig nieuw feit of enige nieuwe omstandigheid als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb gelegen.