Centrale Raad van Beroep, 07-04-2009 / 07-6062 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2009:BI0937
Datum07-04-2009
InhoudsindicatieAfwijzing aanvraag bijstand. Anders dan de rechtbank is de Raad van oordeel dat, voor zover het gaat om de weigering van appellant om mee te werken aan het huisbezoek, geen sprake is van schending van de medewerkingsverplichting. Naar het oordeel van de Raad heeft appellant voor het niet verschijnen op de afspraken geen verschoonbare redenen gegeven. De aangevallen uitspraak komt derhalve voor bevestiging in aanmerking, met verbetering van de gronden waarop zij rust.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BA2410 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBMAA:2009:BJ9937