Centrale Raad van Beroep, 19-05-2011 / 10-2710 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BQ6590
Datum19-05-2011
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek om uitbetaling van een gesteld verloftegoed. Verloftegoeden van de medewerkers die overgingen naar de intergemeentelijke sociale dienst, zijn overgeheveld naar het nieuwe dienstverband en zijn aldaar op de verlofkaarten bijgeschreven. Appellant had dus in dat kader actie kunnen ondernemen als hij meende dat verlofaanspraken uit het verleden werden miskend.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI4847