Centrale Raad van Beroep, 21-06-2011 / 09-352 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BR0003
Datum21-06-2011
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstand omdat appellantes woon- en leefsituatie heeft uitgewezen dat zij niet feitelijk duurzaam woont/verblijft op het door haar opgegeven adres. Redelijke grond voor het afleggen van het huisbezoek. Geen sprake van inbreuk op het huisrecht als bedoeld in artikel 8, eerste lid, EVRM. Geen informed consent. Indien appellante naar behoren zou zijn geļnformeerd en vervolgens zou hebben geweigerd aan het huisbezoek mee te werken, die weigering zou hebben meegebracht dat haar recht op bijstand niet kan worden vastgesteld, hetgeen - gegeven de aanwezigheid van een redelijke grond - evenzeer een grond vormt voor intrekking van de bijstand. De Raad ziet dus, anders dan appellante, niet in dat de bevindingen gedaan tijdens het huisbezoek voor de beoordeling van het recht op bijstand buiten beschouwing dienen te blijven. Schending inlichtingenverplichting.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BA2410 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BK4064 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ5146 ★★★