Centrale Raad van Beroep, 04-01-2012 / 10-2236 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BV0201
Datum04-01-2012
InhoudsindicatieWeigering Wet WIA-uitkering. Sprake geweest van een zorgvuldige en volledige medische beoordeling door de verzekeringsartsen van het Uwv. De cognitieve beperkingen zoals die naar voren komen uit het door appellant ingebrachte neuropsychologisch onderzoek kunnen niet worden herleid tot de medisch-specialistische informatie die zich in het dossier bevindt. Nu het neuropsychologisch onderzoek bovendien onvolledig is geweest aangezien appellant niet alle tests heeft volbracht en de psycholoog zich in zijn conclusie niet uitlaat over eventuele beperkingen van appellant ten tijde hier in geding, geven de door appellant in hoger beroep overgelegde stukken geen aanleiding te twijfelen aan de juistheid van de in de FML neergelegde beperkingen. Het Uwv heeft voldoende gemotiveerd dat de belastbaarheid van appellant in de geduide functies niet wordt overschreden. Het Uwv heeft op juiste gronden het maatmaninkomen gebaseerd op de 8 maanden voorafgaand aan de beŽindiging van de arbeidsovereenkomst van appellant.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BD1914 ★★★★