Centrale Raad van Beroep, 01-02-2012 / 11-6993 AW-VV


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BV2742
Datum01-02-2012
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Strafontslag. Voldoende spoedeisend belang. Het besluit tot voorwaardelijk strafontslag in 2009 moet als een vaststaand gegeven worden beschouwd, nu verzoeker daartegen geen rechtsmiddelen heeft aangewend. Een beoordeling van de gronden van het voorwaardelijk strafontslag kan dan ook niet meer aan de orde komen. Het college heeft de door de voorzieningenrechter besproken gedragingen van verzoeker terecht aangemerkt als plichtsverzuim. Uit de door verzoeker overgelegde medische gegevens van zijn behandelend psychotherapeut en acupuncturist valt niet af te leiden dat het verzoeker ten tijde in geding ontbrak aan ieder besef van onjuistheid van zijn gedrag, zodat dit plichtverzuim verzoeker is toe te rekenen. Het college was bevoegd om over te gaan tot tenuitvoerlegging van het voorwaardelijk strafontslag.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AW4578 ★★★★★