Centrale Raad van Beroep, 01-08-2012 / 12-2033 WAO


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BX3775
Datum01-08-2012
InhoudsindicatieIntrekking hoger beroep. Het hoger beroep van appellant is door zijn advocaat/gemachtigde bevoegd en zonder enig voorbehoud ingetrokken. Een miscommunicatie tussen appellant en zijn gemachtigde is niet aan te merken als een niet aan appellant toe te rekenen omstandigheid waardoor hij in een situatie van dwaling verkeerde. Ook anderszins is van wilsgebreken bij appellant niet gebleken.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 01-08-2012, 12/2033 WAO
NJB 2012, 1784
Het hoger beroep van de appellant is door zijn advocaat/gemachtigde bevoegd en zonder enig voorbehoud in getrokken. Een miscommunicatie tussen appellant en zijn gemachtigde is niet aan te merken als een niet aan appellant toe te rekenen omstandigheid waardoor hij in een situatie van dwaling verkeerde. Ook anderszins is van wilsgebreken bij appellant niet gebleken. Hoger beroep niet-ontvankelijk.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 01-08-2012, 12/2033 WAO
ABKort 2012/293
Intrekking hoger beroep ongedaan maken, misverstand, dictum.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 01-08-2012, 12/2033 WAO
USZ 2012/293
Intrekken hoger beroep. Miscommunicatie.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 01-08-2012, 12/2033 WAO (met noot)
J.H. Keinemans
JB 2012/247
Intrekking hoger beroep door gemachtigde bevoegd gedaan. Geen dwaling of andere wilsgebreken. Miscommunicatie tussen appellant en gemachtigde geen dwaling.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT2297 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4397
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:2051