Centrale Raad van Beroep, 30-10-2012 / 11-5 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BY1858
Datum30-10-2012
InhoudsindicatieVaststelling ingangsdatum wettelijke rente. Met de vergoeding van de wettelijke rente wordt geacht alle schade, ontstaan door vertraging in de voldoening van een geldsom, te zijn voldaan. De wettelijke rente gaat niet eerder lopen dan vanaf de eerste dag van de kalendermaand volgende op die waarin de beslistermijn voor de toekenning is verstreken.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV1958 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI0588 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW3807
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BZ6334
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ0351