Centrale Raad van Beroep, 18-06-2014 / 12-4185 ZW


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:2122
Datum18-06-2014
InhoudsindicatieBeŽindiging ZW-uitkering. Voldoende medische onderbouwing. Niet objectiveerbare rugklachten. Er moet vanuit worden gegaan dat een werkgever die op hoogte laat werken, daarbij ook de wettelijk voorgeschreven adequate veiligheidsvoorzieningen heeft getroffen. De Regeling verzekeringsgeneeskundige protocollen arbeidsongeschiktheidswetten is niet van toepassing bij een ZW-beoordeling.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI3737 ★★★★★