Centrale Raad van Beroep, 04-07-2014 / 12-5028 WAO


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:2353
Datum04-07-2014
InhoudsindicatieWAO-uitkering ten onrechte beeindigd. Niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van onttrekking (zie ECLI:NL:CRVB:2012: BY3507, en in de uitspraak van 19 juli 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:1240) aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel. Eigen verantwoordelijkheid UWV. Het Uwv heeft niet aannemelijk gemaakt dat de Nederlandse overheid ťťn of meer pogingen heeft gedaan om de opgelegde straf uit te voeren. De enkele opname in het opsporingsregister is niet voldoende, terwijl van andere pogingen niet is gebleken.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 04-07-2014
NJB 2014/1538
Nu de vaste woonplaats van appellant bij het UWV bekend was, had de Nederlandse overheid een poging kunnen ondernemen de straf ten uitvoer te leggen. Er is een wettelijke grondslag voor het verstrekken door het UWV van het adres aan de Minister van Veiligheid en Justitie. Niet gebleken dat het UWV dan wel het CJIB deze weg heeft gevolgd. Reeds om deze reden kan niet gesproken worden van onttrekken.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY3507 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1240 ★★★