Centrale Raad van Beroep, 30-01-2014 / 12-3248 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:246
Datum30-01-2014
InhoudsindicatieOngeschiktheidsontslag. Nu appellante als gevolg van het ontslagbesluit ingaande 1 april 2010 niet meer in dienst was van het ministerie, bestond ten tijde van het bestreden besluit geen grond meer om het intrekkingsbesluit te herroepen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 30-01-2014
ABKort 2014/53
Awb art. 6:22
Passeren verzuim
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU1926 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BD7224 ★★