Centrale Raad van Beroep, 29-01-2014 / 12-945 WMO


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:292
Datum29-01-2014
InhoudsindicatieToelating tot de maatschappelijke opvang als bedoeld in de Wmo. Het college heeft ter zitting ook aangegeven dat het geen bezwaar heeft tegen het verblijf van appellant bij zijn gezin. Uit de jurisprudentie van de Raad volgt tevens dat het beschikbaar gestelde bedrag van 850,- als voorziening voor tijdelijke opvang van een gezin als dat van appellanten in beginsel toereikend is. Het college heeft voorts toegezegd te zullen bezien of er aanleiding is dit bedrag op te hogen in verband met de geboorte van de tweede in 2013. De Raad is van oordeel dat nu ook appellant door het college feitelijk is toegelaten tot de maatschappelijke opvang niet gezegd kan worden dat appellanten procesbelang hebben.