Centrale Raad van Beroep, 11-12-2014 / 13-2472 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:4169
Datum11-12-2014
InhoudsindicatieVerzoek om functieonderhoud is ten onrechte afgewezen. Project. De door betrokkene verrichte werkzaamheden kunnen niet als projectmatig worden aangemerkt. Het informeren van de beoordelaar ter voorbereiding op beoordelingen en functioneringsgesprekken. Aannemelijk dat betrokkene een belangrijke rol vervult bij het houden van functioneringsgesprekken. De kern van de functie van betrokkene is ten onrechte niet terug te vinden in de gehanteerde functietypering, terwijl de werkzaamheden van betrokkene bij het houden van functioneringsgesprekken daarin ten onrechte niet apart zijn vermeld. Dit betekent dat de korpschef ten onrechte het standpunt heeft ingenomen dat de werkzaamheden van betrokkene niet wezenlijk afwijken van de voor hem geldende functietypering van Projectleider. Aan het nadere besluit kleeft evenzeer het gebrek dat de kern van de functie van betrokkene ten onrechte niet is terug te vinden in de gehanteerde functietypering.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BK4735 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BL6876 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2588 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2198 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2880 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2589 ★★★