Centrale Raad van Beroep, 23-12-2014 / CRvB 13-5085 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:4369
Meer over deze zaak:
Datum23-12-2014
InhoudsindicatieHerziening, intrekking en terugvordering bijstand. Handel in (nep)verdovende middelen. Er zijn geen aanknopingspunten om aan te nemen dat de verklaring (van appellant) in zijn algemeenheid dan wel op onderdelen onjuist is en dat de expliciete vragen over bijstand door een tolk niet aan appellant zijn gesteld.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV2512 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP5715 ★★★★★