Centrale Raad van Beroep, 09-03-2015 / 13-1362 WWAJ


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1234
Datum09-03-2015
InhoudsindicatieDe rechtbank heeft met juistheid geoordeeld dat er geen aanleiding is het onderzoek naar de beperkingen van appellant onzorgvuldig of onvolledig te achten. Terecht is geoordeeld dat de beperkingen niet onjuist zijn ingeschat door de verzekeringsartsen van het Uwv. Verdergaande beperkingen dan vastgesteld in de - aangepaste - FML zijn niet aan de orde. Appellant beschikt over verminderde benutbare mogelijkheden, maar hij kan wel werkzaamheden verrichten indien met deze beperkingen rekening wordt gehouden. De in hoger beroep overgelegde stukken bieden geen aanknopingspunten om het oordeel van de rechtbank niet te volgen. Uitgaande van de juistheid van de FML, moet appellant in staat worden geacht de werkzaamheden te verrichten die zijn verbonden aan de geselecteerde functies.