Centrale Raad van Beroep, 17-04-2015 / 13-1345 ZVW-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1270
Datum17-04-2015
InhoudsindicatieHet Zorginstituut heeft, door stelselmatig geen gebruik te maken van de bevoegdheid bedoeld in artikel 25, zevende lid, van Vo 987/2009, ook niet in een geval als het dit, waar sprake lijkt te zijn van een situatie die specifiek is beoogd door de communautaire regelgever, onzorgvuldig en in strijd met de gegeven communautaire bevoegdheid gehandeld. Volgt tussenuitspraak met opdracht gebrek te herstellen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 17-04-2015
NJB 2015/929
Het Zorginstituut heeft, door stelselmatig geen gebruik te maken van de bevoegdheid bedoeld in art. 25 lid 7 Vo 987/2009, ook niet in een geval als het dit, waar sprake lijkt te zijn van een situatie die specifiek is beoogd door de communautaire regelgever, onzorgvuldig en in strijd met de gegeven communautaire bevoegdheid gehandeld.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 17-04-2015
USZ 2015/178
Vergoeding kosten van medische zorg tijdens tijdelijk verblijf in andere lidstaat.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 17-04-2015
GJ 2015/93
Zorginstituut, Nabestaandenuitkering, Verdragsgerechtigde, Zorg in buitenland, Bevoegdheid Zorginstituut, Zorgvuldigheid, Motivering, Tussenuitspraak, Herstel besluit, Bestuurlijke lus.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 17-04-2015
RSV 2015/164
Zorginstituut handelt onzorgvuldig en in strijd de gegeven communautaire bevoegdheid als bedoeld in art. 25 lid 7 van Verordening nr. 987/2009/EG door stelselmatig geen gebruik te maken van die bevoegdheid
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3038
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3125