Centrale Raad van Beroep, 08-04-2015 / 13-6936 AWBZ


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1326
Datum08-04-2015
InhoudsindicatieIntrekking of ten nadele van de subsidie-ontvanger wijzigen van de subsidieverlening dan wel de subsidievaststelling. De artikelen 4:48 en 4:49 van de Awb houden een discretionaire bevoegdheid in, die uitgeoefend moet worden met inachtneming van het geschreven en ongeschreven recht, waaronder de verplichting tot evenredige belangenafweging. De Raad onderschrijft het standpunt van het Zorgkantoor dat zij het belang van handhaving van de niet nagekomen verplichtingen heeft kunnen laten prevaleren boven het belang van appellante. Vast is komen te staan dat appellante niet aan de aan het pgb verbonden verplichtingen heeft voldaan, waardoor ook niet duidelijk is geworden of en zo ja door wie de zorg is geleverd.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:420
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:7929