Centrale Raad van Beroep, 12-05-2015 / 14-926 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1547
Datum12-05-2015
InhoudsindicatieIn beginsel heeft het college de voor de WWB relevante (autohandel) transacties aannemelijk gemaakt. Appellante heeft hiertegenover niet aannemelijk gemaakt dat er geen sprake was van autohandel. Schending inlichtingenverplichting. Controleerbare gegevens over de transacties ontbreken, waardoor het recht op bijstand over die maanden niet kan worden vastgesteld. Schulden in het kader van de toepassing van de bijstandswetgeving kunnen uitsluitend in aanmerking worden genomen indien het feitelijk bestaan ervan in voldoende mate aannemelijk is geworden en tevens komt vast te staan dat aan die schuld een daadwerkelijke terugbetalingsverplichting is verbonden. Geen objectieve en verifieerbare gegevens door appellante. Geen sprake van dringende redenen. Met betrekking tot de opgelegde maatregel is appellante niet benadeeld door toepassing onjuiste Verordening. Verder geen gronden aangevoerd.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BK8306 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX1925 ★★