Centrale Raad van Beroep, 29-05-2015 / 14-2806 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1759
Datum29-05-2015
InhoudsindicatieWeigering operationele toelage over de vakantieperiode uit te betalen. Er bestaat een intrinsiek verband als bedoeld in het arrest Williams tussen de operationele toelage die betrokkene ontvangt, en de uitvoering van de taken die hij op grond van zijn aanstelling moet verrichten. Voldoende gegevens om te beoordelen dat de operationele toelage moet worden gerekend tot het gebruikelijke loon. Betrokkene heeft daarom op grond van artikel 7, eerste lid, van Richtlijn 2003/88 recht op doorbetaling van de operationele toelage gedurende de jaarlijkse vakantie. De vakantie-uitkering neemt niet weg dat betrokkene, doordat uit hoofde van een jaarlijkse vakantie minder operationele toelage is betaald een uitgesteld financieel belang heeft dat hij daadwerkelijk ondervindt in het tijdvak na zijn jaarlijkse vakantie.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3068 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR0267 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:2489
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:7916
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:2489
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:7915
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:7914