Centrale Raad van Beroep, 03-04-2015 / 13-2376 WAO-G


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1963
Datum03-04-2015
InhoudsindicatieAanvraag WAO-uitkering per 14 juli 1981. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat het medisch onderzoek op zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden en er geen aanleiding is om te twijfelen aan de conclusie dat niet gesteld kan worden dat appellant de wachttijd heeft volbracht abi artikel 19, eerste lid, van de WAO. Appellant heeft onvoldoende medische informatie overgelegd uit of met betrekking tot de periode van 1981 tot en met 1985, die reden geeft tot twijfel aan de juistheid van het standpunt van de verzekeringsarts bezwaar en beroep. Uit vaste rechtspraak volgt dat de omstandigheid dat door tijdsverloop de medische situatie niet meer verantwoord is vast te stellen, voor risico blijven van degene die (alsnog) de aanvraag doet.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4779 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3591
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3451
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3375
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2629
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2301