Centrale Raad van Beroep, 30-06-2015 / 13-6651 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2154
Datum30-06-2015
InhoudsindicatieHennepkwekerij. Nu appellanten blijven bij hun verklaring dat zij niets van de aangetroffen materialen en plantenresten in en bij hun woning wisten, hebben zij onvoldoende duidelijkheid verschaft over de omvang van hun betrokkenheid bij de teelt en/of handel in hennep en de mogelijk daaruit genoten inkomsten. Dit betekent dat het college bevoegd was de bijstand met ingang van 21 december 2011 in te trekken op de grond dat appellanten de inlichtingenverplichting hebben geschonden als gevolg waarvan het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld.