Centrale Raad van Beroep, 21-07-2015 / 14/2714 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2501
Datum21-07-2015
InhoudsindicatieHet besluit tot intrekking van bijstand, onderscheidenlijk een AIO-aanvulling, is een voor de betrokkene belastend besluit. Indien onroerende zaken in een officieel eigendomsregister op naam van een betrokkene staan genoteerd, is de vooronderstelling gerechtvaardigd dat deze zaken een bestanddeel vormen van het vermogen waarover hij daadwerkelijk beschikt of redelijkerwijs kan beschikken. In een dergelijke situatie is het aan de betrokkene om aannemelijk te maken dat het tegendeel het geval is. Appellanten zijn daarin niet geslaagd. De financiŽle situatie van appellanten vormde geen dringende reden om van terugvordering af te zien.
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:2303
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:3579