Centrale Raad van Beroep, 20-07-2015 / 14/201 WWAJ


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2541
Datum20-07-2015
InhoudsindicatieWeigering Wajong-uitkering. Het is ... aan appellante om aan te voeren en zo nodig aannemelijk te maken dat de rapporten niet op zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen, inconsistenties bevatten, niet concludent zijn, dan wel dat de in de rapporten gegeven beoordeling onjuist is. Het aannemelijk maken dat de rapporten niet op zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen, inconsistenties bevatten, dan wel niet concludent zijn, kan geschieden door niet medisch geschoolden. Voor het aannemelijk maken dat de gegeven beoordeling onjuist is, is in beginsel een rapport van een regulier medicus noodzakelijk. Wijziging arbeidskundige grondslag in hoger beroep.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU8290 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW9297 ★★★