Centrale Raad van Beroep, 05-08-2015 / 12/4741 WMO


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2660
Datum05-08-2015
InhoudsindicatieAfwijzing aanvraag om toelating tot de maatschappelijke opvang ingevolge de Wmo. Niet gebleken dat de fysieke en psychische gezondheid van appellant substantieel wordt bedreigd wanneer hij verstoken blijft van opvang. Geen aanknopingspunten voor de conclusie dat appellant op grond van een combinatie van andere factoren behoort tot de categorie van kwetsbare personen die gezien artikel 8 van het EVRM het bijzonder recht hebben op bescherming van hun privťleven. Beleid inzake bed, bad en brood, juist toegepast.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 05-08-2015
USZ 2015/295
Maatschappelijke opvang, ĎOudeí gevallen, Regiobinding.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1995 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:722 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:2099 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2444 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:86 ★★★★★