Centrale Raad van Beroep, 13-08-2015 / 14/404 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2735
Datum13-08-2015
InhoudsindicatieEr was sprake van verstoorde verhoudingen. Daargelaten aan wie en in welke mate dit te wijten is geweest, biedt deze vaststelling wel grond voor de beslissing om de duur van de functievervulling van appellant niet te verlengen. Het is immers niet in het belang van de organisatie dat de binnen de Brigade CARIB ontstane en toenemende tweespalt wordt gecontinueerd.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 13-08-2015
TAR 2015/162
Weigering verlenging functieduur