Centrale Raad van Beroep, 26-08-2015 / 12-6898 AWBZ


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2957
Datum26-08-2015
InhoudsindicatieHoger beroep niet-ontvankelijk. Appellant is overleden. Niet kan worden gezegd dat de overledene enig belang heeft bij de voortzetting van het geding. Erfgenamen zijn niet bekend. Na de oproep in de Staatscourant hebben geen belanghebbenden verzocht als partij aan het geding te mogen deelnemen.